Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố đa lượng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook