Ở trạng thái kích thích cao nhất, nguyên tử lưu huỳnh có thể có tối đa bao nhiêu electron độc thân?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook