Ở vùng khí hậu khô hạn loài động vật được nuôi chủ yếu là dê, cừu, ngựa. Nguyên nhân vì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook