Pha tối của quá trình quang hợp ở hai nhóm thực vật C4 và CAM không có chung đặc điểm nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook