Phân tích đa thức \({a^4} + {a^3} + {a^3}b + {a^2}b\) thành nhân tử ta được

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook