Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook