Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về hiện tượng ứ giọt ở thực vật?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook