Phát biểu nào sau đây chưa chính xác. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook