Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook