Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook