Phương trình sau đây có bao nhiêu nghiệm âm:\({x^4} - 2005{x^2} - 13 = 0\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook