Prôtêin là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố cơ bản:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook