Qua chu trình Canvin, sản phẩm trực tiếp để tổng hợp thành glucôzơ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook