Quá trình đồng hóa NH4+ trong mô thực vật gồm mấy con đường?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook