Quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Cơ thể nào sau đây giảm phân cho nhiều loại giao tử nhất?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook