Quan sát hình ảnh sau và cho biết:

Nhóm vi khuẩn làm nghèo nitơ của đất trồng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook