Quy mô dân số, sức mua của nhân dân tăng lên và sự phát triển kinh tế có tác động gì đến hoạt động thương mại nước ta?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook