Rễ cọc khác với rễ chùm ở đặc điểm nào ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook