Rút gọn biểu thức \(A\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook