Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc được giao cho quân đội nước nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook