Sau Cách mạnh tháng Tám năm 1945, để củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook