Sau khi thụ tinh, bầu nhụy của hoa sẽ biến đổi và phát triển thành

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook