Số bội giác của kính khi ngắm chừng ở điểm cực cận?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook