Số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook