Số đồng phân phenol ứng với công thức phân tử C7H8O là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook