Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{{{x}^{2}}-4}}{{{x}^{2}}-1}$  là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook