Số lượng nhiễm sắc thể trong một tế bào ở giai đoạn kỳ đầu giảm phân 2 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook