Số phức liên hợp của \(z = 5 + 4i\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook