Số phức \(z\) thỏa mãn đồng thời các điều kiện \(|z| = \sqrt 2 \) và \({z^2}\) là số thuần ảo là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook