“Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu đấu tranh của phong trào nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook