“Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu!” đó là khẩu hiệu đấu tranh của công nhân nước nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook