Sự kiện nào trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) được coi là thời cơ cho cách mạng tháng Tám?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook