Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang − phát quang?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook