Tại sao các xe cần cẩu người ta thường chế tạo xe có mặt chân đế rộng và trọng tâm thấp?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook