Tại sao phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi cây ra hoa, tạo quả?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook