Tại sao trong kế hoạch Rơve, thực dân Pháp lại phải tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook