Tập xác định của hàm số $y=\ln \left( -{{x}^{2}}+5x-6 \right)$ là:
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook