Tế bào có hình thoi và chỉ có một nhân là đặc điểm của loại mô nào ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook