Tế bào đã chết thì không còn hiện tượng co nguyên sinh vì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook