Tên tương ứng của các quặng chứa FeCO3, Fe2O3. Fe3O4, FeS2 lần lượt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook