Tháng 6 - 1940, tại Pháp diễn ra sự kiện mà có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình Việt Nam là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook