Thảo nguyên khô, bán hoang mạc và hoang mạc là cảnh quan chủ yếu của khu vực

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook