thấu kính thuộc loại nào và vật được đặt trước hay sau thấu kính?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook