Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AAbb giảm phân tạo ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook