Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra nhiều loại giao tử nhất?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook