Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook