Theo lý thuyết, các tế bào sinh dục chín có kiểu gen AABbdd giảm phân tạo ra loại giao tử Abd chiếm tỷ lệ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook