Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook