Theo quy định của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam sẽ tiến tới thống nhất bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook