Theo thuyết tương đối, một electron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì êlectron này chuyển động với tốc độ bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook